генеральний план міста Новограда-Волинського

  УКРАЇНА

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

двадцята сесія                                                                             п’ятого  скликання

 

від     11.09.08  №   373

 

    Про затвердження Генерального

плану міста Новограда-Волинського

 

    Керуючись статтею 25, пунктом 42 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в України“, Законами України „Про основи містобудування“, „Про планування та забудову територій“, „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“, враховуючи матеріали Державного науково-дослідного інституту проектування міст „Діпромісто“  „Про затвердження Генерального плану міста Новограда-Волинського“, позитивний висновок філії Державного підприємства „Центральна Українська Державна будівельна експертиза“ в Житомирській області, експертний висновок постійної комісії міської ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, підприємництва та інвестиційної діяльності, як відповідальної комісії у здійсненні регуляторної політики, та з метою сталого розвитку міста Новограда-Волинського міська рада

ВИРІШИЛА:

 

    1. Затвердити  „Генеральний  план  міста  Новограда-Волинського“   на  період  до  2026  року (додається).

 

    2. Зобов’язати  підприємства їх об’єднання, установи та організації незалежно від форм власності, які здійснюють проектування, роботи з будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту, здійснюють окремі види господарської діяльності у будівництві та землекористуванні беззаперечно дотримуватись положень Генерального плану згідно Закону України „Про відповідальність підприємств їх об’єднань, установ та організацій за порушення у сфері містобудування“ від 10.11.94 зі змінами та доповненнями.

 

    3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти  на першого заступника міського голови В.А.Костюка та постійну комісію міської ради з питань містобудування,  архітектури та земельних відносин (О.І.Журбенко).

 

 

Міський голова                                                                                                                              М.П.Боровець            

   

  

             

 

Генеральний план являється основною містобудівною документацією та є системою проектних матеріалів призначених для прогнозування містобудівного розвитку та для подальшого використання в процесі управління містобудівною діяльністю.

      Роботи по розробці проекту Генерального плану м. Новограда-Волинського розпочато у жовтні 2004 року згідно договору укладеного між виконавчим комітетом Новоград-Волинської міської ради та Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст „Діпромісто“ № 629-01-2004.

      В 2006 році роботи по проектуванню призупинені в зв’язку з відсутністю фінансування. Додатковою угодою № 1-2007 від 03.01.07 роботи по розробці проекту Генерального плану було продовжено.

    22 жовтня 2007 року на 12 сесії міської ради розглянуто та схвалено ескізний проект Генерального плану як складову частину стратегічних цілей сталого розвитку міста.

      В березні 2008 року роботи над проектом Генерального плану міста Новограда-Волинського було завершено.

      В розробці проекту крім авторського колективу, фахівців Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст "Діпромісто" прийняли участь субпідрядні організацій: Науково-дослідний інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, Київського Промбудпроекту.

Коротка характеристика Генерального плану:

      Чисельність наявного населення міста становить на 01.01.2007р. - 55,8 тис. чоловік. Місто відноситься до середніх міст України.

      Прогноз чисельності населення м.Новограда - Волинського розроблено інститутом "Діпромісто" разом з Інститутом демографії та соціальних досліджень НАН України на період до 2026 року.

      Прогноз чисельності та складу населення м. Новоград-Волинський базувався на певних методологічних засадах і розраховувався по двох варіантах: реалістичному та оптимістичному.

      Для розробки генерального плану запропоновано оптимістичний варіант, згідно з яким чисельність населення міста на 2026 рік складе 60 тис. чоловік.

      Аналіз структури усіх зайнятих за галузями економіки міста свідчить, що зайняті у виробничій сфері складають 39,8%, у невиробничій - 60,2 % зайнятого населення.

      Промисловість є містоформуючою галуззю економіки м. Новограда-Волинського (кількість зайнятих 5,2 тис.чол.). Основною галуззю спеціалізації є харчова промисловість, за обсягом виробленої продукції вона посідає перше місце - 24,0%

      Передбачається, що на проектний період кількість зайнятих в усіх сферах економічної діяльності збільшиться на 5,7 тис. чол. і складе 27,0 тис. чол., що збільшить рівень зайнятості населення міста з 51,0% до 65,0%. Зазнає змін і структура зайнятих за видами економічної діяльності.

      На розрахунковий період у 1,5 рази збільшиться питома вага зайнятих у будівництві, в 1,2 рази - в сфері транспорту і зв'язку. Збільшиться і частка зайнятих фінансовою діяльністю та операціями з нерухомістю, охороною здоров'я та соціальною допомогою, натомість зменшиться кількість зайнятих у сільському та лісовому господарстві. Передбачається, що значного розвитку в місті набуде туризм, що дасть відчутний поштовх до розвитку супутніх галузей економіки - торгівлі та громадського харчування, готелям та ресторанам.

      Житловий фонд міста станом на 01.01.07 складає 1124,2 тис.м2 загальної площі. В структурі житлового фонду 51% становлять одноквартирні житлові будинки садибного типу, відповідно питома вага багатоквартирних будинків становить 49%.

      Існуюча житлова забезпеченість мешканців міста складає 20.2 м2 на людину, що відповідає середньо українському показнику по міській місцевості України (20,9 м2/люд), але більш ніж у 2,5 рази нижче у порівнянні з країнами ЄС.

      Ветхий та аварійний фонд складає 6,8 тис. м (32 будинки, в яких мешкає 360 чол.). На квартирному обліку тих, хто потребує поліпшення житлових умов, перебуває 2397 сімей.

В основу розрахунків обсягів та структури нового житлового фонду покладено наступні принципи:

-     розселення сімей в житловому фонді з розрахунку, що кожна родина мешкає в окремій квартирі або будинку; формування багатоквартирної забудови квартирами різних типів комфортності комерційне житло (І категорія) з нормованими нижнім і ненормованим верхніми межами площі квартир, які забезпечують рівень комфорту проживання не нижчий за мінімально допустимий і соціальне житло (II категорія) з нормованими верхніми і нижніми межами, які забезпечують мінімально допустимий рівень комфорту;

-      формування одноквартирної забудови будинками загальною площею від 200 м2;

Необхідно відзначити, що потреби міста в соціальному житлі, а також його реальна частка у загальному обсязі житлового фонду можуть бути встановлені лише на основі даних соціального квартирного обліку.

Враховуючи зарубіжний досвід, можна говорити про середньозважену частку соціального житла в загальному обсязі житлового фонду на рівні 20-25%. Однак, цей показник поєднує відокремлені у нас поняття соціального житла і муніципального житла економ класу. Можна припустити, що в нашій державі обсяги соціального житла можуть становити 5-7%, а муніципального житла економ класу - відповідно 15-20 %.

За даними Міністерства оборони України в м. Новограді-Волинському на базі існуючої військової частини передбачається формування нової бригади військових на контрактній основі. З огляду на це у місті частка соціального житла в загальному обсязі житлового фонду може бути збільшена до 10 %.

Генеральним планом передбачено вибуття існуючого житлового фонду в обсязі 41,5 тис. м .

В ході розробки генерального плану запропоновано три варіанти житлового будівництва, які базувалися на різних варіантах використання територіальних ресурсів міста.

Варіанти житлового будівництва були розглянуті на засіданні містобудівної ради відділу архітектури і містобудування з попереднього розгляду матеріалів генерального плану, де варіант II визнано основним і рекомендованим для розробки генерального плану.

Генеральним планом пропонується наступне співвідношення багатоквартирної та одноквартирної (садибної) забудови -35:65.

З урахуванням принципів, які покладені в основу програми житлового будівництва, передбачений генеральним планом обсяг нового житлового фонду за обраним варіантом в межах розрахункового періоду складе 755.0 тис. м загальної площі, з нього 269.0 тис. м - це багатоквартирний житловий фонд і 486.0 тис. м - одноквартирний.

Житловий фонд міста на кінець розрахункового періоду складе 1837,7тис. м2. Житлова забезпеченість одного жителя збільшиться з 20,2 м2 до 30,6 м2

Аналіз ресурсних можливостей міста і об'єктивно існуючих обмежень його просторового росту дали змогу визначити оптимальну сельбищну ємність міста на розрахунковий період.

Основним принципом розміщення житлової забудови м. Новограда-Волинського є оптимальне використання існуючих територій міста. Щільність населення житлових кварталів приймалась згідно нормативів рекомендованих ДБН 360-92** з урахуванням містобудівних умов та комплексності місцевого обслуговування.

Генеральним планом запропоновано на розрахунковий період для житлового будівництва 440 га, з них: 35 га - під багатоквартирну забудову, 405 га - під садибну забудову.

На основі еколого-містобудівної оцінки території міста генеральним планом запропоновано 8 ділянок житлового будівництва.

Розміщення нового житлового фонду передбачається на вільних від забудови територіях (82 га), землях сільськогосподарського призначення (200 га), територіях реконструкції військової частини (40,0 га) та землях Міністерства оборони (118 га).

В межах міста пропонується розміщення житлового будівництва на 160 га, за межами міста -280 га.

Згідно генерального плану, розвиток міста спрямований на підвищення якості життя населення.

Це передбачає:

1. розвиток центральної частини міста за рахунок вибіркової реконструкції та ущільнення існуючої забудови

2.  подальший розвиток сельбищних територій, впровадження різноманітних найбільш комфортних типів житла:

багатоквартирної забудови в районі Морського, центральній та східній частинах міста; котеджної (садибної забудови) в районі Морського, східної частини міста та на нових територіях в південно-східній частині міста;

котеджної (блокованої забудови)на ділянках: «Болгарське містечко», «Східна»,;

3. упорядкування забудови та реорганізацію комунальних та промислових зонДодаткове приєднання територій під розміщення логістичних центрів та виробничих підприємств - біля 175 га.;

№№ п/п

№№ по ГП

Назва підприємства

Примітка

1

2

3

6

1

57

Н - Волинський каменедробильний завод

Винос промзона К

2

97

ВАТ „Плодоовоч торг" Склади

Винос промзона В

3

62

ВАТ „Шляхи Полісся"

Винос проомзона А

4

105

Райагрохім

Винос проомзона А

5

105

Райагрохім. Агрохімічна лабораторія

Винос проомзона А

6

105

ПП „Моноліт"

Винос проомзона А

7

105

Ново волинська філія TOB „Мета"

Винос проомзона А

8

105

ДП „Трансексім-сервіс" TOB „Трансексім"

Винос проомзона А

9

100

Нафтобаза

Винос промзона И

10

100

TOB „Альянс-Граніт" (територія нафтобази)

Винос промзона И

11

102

Філія ПП „Ель мет"

Винос промзона И

12

52

ВАТ „Новоград - Волинськсільмаш"

Винос промзона К

13

53

ВАТ „Новоград - Волинський хлібзавод"

Винос промзона Н

14

70

БМУ-9

Винос промзона Н

15

104

Вугільний склад КЕЧ

Винос промзона И

16

95

Сміттєзвалище

Винос промзона А

17

131

ВАТ „Новоград-Волинський завод продтоварів“

Винос промзона В

18

131

ПП Ружицький Г.А.

Винос промзона М

19

131

ДП „Ритм“ ВАТ ЗПТ

Винос промзона М

20

131

ВАТ „Новоград-Волинський м’ясопродукт“

Винос промзона М

21

50

ВАТ „Біоветфарм“

Винос промзона Б

22

95

Сміттєзвалище

Винос промзона А

23

51

ПП „Меблева фабрика „МІРТ“

Перепрофілювання

24

64

Забійний цех м’ясокомбінату

Винос промзона М

 

4. розвиток інженерної і транспортної інфраструктури;

5. розвиток рекреаційної зони - організація рекреаційної зони вздовж річок Смолки та Случ (86 га);

6. розвиток об'єктів обслуговування населення. Розрахунок потреби в установах і підприємствах обслуговування виконано з урахуванням 100 % забезпеченості населення

соціально - гарантованим рівнем обслуговування. Передбачається розміщення дитячих дошкільних установ, загальноосвітніх шкіл, поліклінік, лікарень тощо. Крім того, передбачається розміщення унікальних об'єктів обслуговування, таких як: веломототрек, оздоровчо - реабілітаційний центр, торгівельно - розважальні комплекс, дитячий розважальний комплекс;

7. створення парків та скверівЗагальна площа зелених насаджень загального користування на розрахунковий період становитиме майже 100 га, що покриває нормативну потребу міста в зелених насадженнях загального користування;

На підставі передбаченого проектом перспективи розвитку економіки, соціальної сфери, інженерно - транспортної інфраструктури міста визначено потребу в територіях для всіх видів будівництва, яка на розрахунковий період складає біля 1000 га, з яких: 350 га - розмішується в існуючих межах міста та 690 га - за межами міста. Крім того, передбачається включення в проектні межі міста біля 320 га існуючої забудови. Територія міста в проектних межах складатиме на розрахунковий період 4135 га.

     Проект Генерального плану м. Новограда-Волинського обговорено на засіданні міської архітектурно-містобудувної ради 18.03.08. 18.03.08 проведено громадські слухання за участю депутатів міської ради, представників виконавчого комітету, політичних партій та ЗМІ.

     Отримано:

-  відгук на матеріали проекту Генерального плану міста від Житомирської організації спілки архітекторів України з резолюцією підтримання розробленого Генерального плану та пропонування до затвердження;

- висновок Управління містобудування та архітектури щодо складу та змісту проекту Генерального плану м.Новограда-Волинського з резолюцією рекомендації для розгляду на обласній архітектурно-містобудівній раді та затвердження в установленому порядку.

10 червня 2008 року проект Генерального плану міста Новограда-Волинського розглянуто на засідання обласної архітектурно-містобудівної ради. Ухвалили проект Генерального плану міста Новограда-Волинського погодити для установленого затвердження в установленому законодавством порядку. Рекомендувати Новоград-Волинській міській раді вирішувати питання виготовлення проекту прибережно-захисних смуг водойм на території міста. 18.06.08 за № 01/69 отримано довідку ЖОС „Укрінвестекспертизи“ з рекомендацією по затвердженню Генерального плану м. Новограда-Волинського.

Рішенням Новоград-Волинської міської ради від 11.09.08 №373 Генеральний план міста Новограда-Волинського на період до 2026 року було остаточно затверджено.

 

 

 ФУНКЦІОНАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ

 

   На основі аналізу існуючої забудови міста, перспективи функціонально-планувального розвитку, який передбачений генеральним планом, виділено функціональні типи території, що поділяються на територіально-планувальні елементи (зони).

   Зонуванням встановлюються такі типи територій з відповідними зонами.

 

 

ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДСЬКО-ДІЛОВОЇ ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Д - 1

ЦЕНРАЛЬНА ГРОМАДСЬКО - ДІЛОВА ЗОНА

Д - 2

ЗОНА ГРОМАДСЬКО – ДІЛОВА МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

 

РЕКРЕАЦІЙНІ ТЕРИТОРІЇ

Р - 1

ЗОНА РЕКРЕАЦІЙНА

Р - 2

ЗОНА ПРИРОДНИХ ЛАНДШАФТІВ

Р - 3

ЗОНА СПОРТИВНО - РЕКРЕАЦІЙНА

Р - 4

ЗОНА ТУРИСТСЬКИХ ГОТЕЛІВ ТА КЕМПІНГІВ

Р - 5

ЗОНА РЕКРЕАЦІЙНО – РОЗВАЖАЛЬНА

 

ЖИТЛОВІ ТЕРИТОРІЇ

Ж - 1

ЗОНА САДИБНИХ ТА БЛОКОВАНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

Ж - 2

 

 ЗОНА 2-3 ПОВЕРХОВОЇ БАГАТОКВАРТИРНОЇ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ

Ж - 3

ЗОНА БАГАТОКВАРТИРНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (5 – 9 ПОВЕРХІВ)

ЖР

ЗОНА САДІВНИЧИХ ТОВАРИСТВ ТА ДАЧНОЇ ЗАБУДОВИ

 

 

ВИРОБНИЧІ ТЕРИТОРІЇ

П - 1

ЗОНА ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ IV-V КЛАСІВ ШКІДЛИВОСТІ (САНІТАРНО – ЗАХИСНА ЗОНА 50-100 М)

П - 2

ЗОНА ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ ІІІ КЛАСУ ШКІДЛИВОСТІ (САНІТАРНО – ЗАХИСНА ЗОНА 300 М)

П - 3

ЗОНА ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ ІІ КЛАСУ ШКІДЛИВОСТІ (САНІТАРНО – ЗАХИСНА ЗОНА 500 М)

П - 4

ЗОНА ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ І КЛАСУ ШКІДЛИВОСТІ (САНІТАРНО – ЗАХИСНА ЗОНА 1000 М)

 

ТЕРИТОРІЇ НЕВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВГ

ВИРОБНИЧО – ГРОМАДСЬКА ЗОНА

НВ

ЗОНА УСТАНОВ ОСВІТИ, СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 

ТЕРИТОРІЇ ІНЖЕНЕРНОЇ ТА ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

АТ

ЗОНА ЗОВНІШНЬОГО АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

М

ЗОНА МАГІСТРАЛЬНИХ ВУЛИЦЬ

З

ЗОНА ЗАЛІЗНИЦІ

Г, С

ГАРАЖІ, СТОЯНКИ

 

ЗОНИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

СПК

СПЕЦІАЛЬНА ЗОНА КОМУНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

СПГ

ЗОНА РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

СПВ

ЗОНА ВІЙСЬКОВИХ ОБ'ЄКТІВ ТА ІНШІ РЕЖИМНІ ТЕРИТОРІЇ

 

 

 

 

  ПЕРЕЛІК ВИДІВ ДОЗВОЛЕНОГО ВИКОРИСТАННЯ НЕРУХОМОСТІ В РІЗНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ ЗОНАХ.

 

 ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДСЬКО-ДІЛОВОЇ ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Д – 1   - центральна громадсько - ділова зона

   Зона включає загальноміський центр з багатофункційним  використанням території.

Переважні види використання:

- окремі багатоквартирні житлові будинки, що існували на території зони на момент розроблення Правил,

- установи освіти та виховання,

- установи охорони здоров’я та соціального забезпечення,

- спортивні та фізкультурно-оздоровчі заклади,

- парки, сквери, бульвари,

- заклади культури та мистецтва,

- культові споруди,

- підприємства громадського харчування,

- підприємства побутового обслуговування,

- магазини,

- адміністративні споруди, офіси, організації управління,

- проектні організації та наукові заклади,

- фінансові установи,

- пошта, телефон, телеграф,

- готелі,

- житлова забудова.

Допустимі (неосновні та супутні) види використання:

- споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів.

Умовно допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):

- великі підприємства обслуговування населення, що потребують великих автостоянок,

- гаражі та стоянки для постійного зберігання транспортних засобів,

- громадські вбиральні.

 

Д – 2  - зона громадсько – ділова місцевого значення

   Призначена для обслуговування населення, що мешкає в зонах Ж-1, Ж-2, Ж-3. Зону формують території здебільше громадської забудови, на яких за містобудівною документацією розміщуються торгівельні заклади та інші підприємства обслуговування.

 

Переважні види використання:

1.  будинки, що існували на момент введення Правил,

2.  готелі, якщо вони не порушують вимоги до забудови земельних ділянок зон Ж-1, Ж-2,

3.  клуби, кінотеатри, відеосалони,

4.  бібліотеки,

5.  культові споруди,

6.  спортзали, басейни, фізкультурно-оздоровчі комплекси, якщо вони не порушують вимоги до забудови земельних ділянок зон Ж-1, Ж-2,

7.  спортивні майданчики, тенісні корти,

8.  центри народної медицини, аптеки,

9.  кабінети лікарів, що займаються практикою, реабілітаційні центри,

10. магазини,

11. підприємства громадського харчування: кафе, бари, ресторани, закусочні,

12. перукарні,

13. ювелірні майстерні, майстерні з ремонту побутової техніки,

14. пошта, телефон, телеграф,

15. приймальні пункти пральні та хімчистки,

16. проектні, конструкторські та наукові організації,

17. відділення банків.

Допустимі (неосновні та супутні) види використання:

1.  споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів.

Умовно допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):

1.  великі підприємства обслуговування населення, що потребують автомобільних автостоянок більше ніж на 10 автомашин,

2.  підприємства з обслуговування індивідуальних транспортних засобів,

3.  громадські вбиральні.

 

РЕКРЕАЦІЙНІ ТЕРИТОРІЇ

 

Р – 1  -   зона рекреаційна

   До зони входять парки, сквери, бульвари, прибережні  території, що активно використовуються населенням для відпочинку, водоохоронні зони міськводозабору, очисних споруд, водопроводу.

Переважні види використання:

1.пляжі,

2.спортивні майданчики,

3.атракціони,

4.літні театри, концертні майданчики.

Допустимі (неосновні та супутні) види використання:

1.  меморіали,

2.  допоміжні споруди, що пов’язані з організацією відпочинку (пункти прокату, адміністрація, малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення).

Умовно допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або узгодження):

1.  підприємства громадського харчування: кафе, бари, ресторани, закусочні,

2.  культові споруди,

3.  громадські вбиральні.

Умовно допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):

1.станції човнів,

2.пірси, причали,

3.берегозахисні споруди.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН 360 - 92**.

 

Р – 2  - зона природних ландшафтів

   До зони входять парки, лісопарки, природні заповідники. Мета організації зони  полягає в збереженні природних особливостей та ландшафтів та одночасно стимулює створення умов для відпочинку населення. Заходи повинні здійснюватись з мінімальним впливом на довкілля.

   Переважні види використання:

1.    природні заповідники, лісопарки;

2.    зелені насадження загального користування;

3.    ландшафти, що охороняються,

4.    місця відпочинку,

5.    водні поверхні.   

   Допустимі (неосновні та супутні) види використання:

1.окремі адміністративно - господарські будівлі зон відпочинку ,

2.теренкури,

3.бігові доріжки,

4.велосипедні доріжки,

5.квітники, газони,

6.сезонні павільйони, кіоски для роздрібної торгівлі;

7.інформаційна реклама,

8.малі архітектурні форми, скульптури.

   Умовно допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):

1.  інженерне облаштування, інженерні та комунальні споруди місцевого значення,

2.  відкриті стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів.

Будівництво і благоустрій у зоні мають здійснюватись відповідно до вимог п.п. 5.1. - 5.13. ДБН 360 - 92**.

 

   Р- 3  - зона спортивно – рекреаційна

   Зона створюється для організації відпочинку населення. До зони входять парки, сквери, бульвари, та інші озеленені території, що активно використовуються населенням для відпочинку, об’єкти відпочинку,  туризму, спортивні та рекреаційні для дітей та дорослих.

Переважні види використання:

1.  зелені насадження  загального користування,

2.  окремі адміністративно-господарські будівлі,

3.  спортивні центри з плавальними басейнами,

4.  спортивні майданчики,

5.  стадіони,

6.  майданчики для кінних прогулянок,

7.  підприємства громадського харчування,

8.  центри відпочинку,

9.  атракціони,

10.          фонтани, малі архітектурні форми,

11.          пункти прокату,

12.          магазини.

   Допустимі (неосновні та супутні) види використання:

1.  тимчасові павільйони та кіоски для роздрібної торгівлі,

2.  споруди інженерної інфраструктури,

3.  автостоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів,

4.  інформаційна реклама,

5.  громадські туалети.

   Умовно допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):

культові споруди.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН 360 - 92**.

 

   Р – 4  - зона туристських готелів та кемпінгів

До зони входять території, на яких згідно містобудівної документації розміщуються туристичні готелі, кемпінги.

 

   Переважні види використання:

- готелі, кемпінги,

- місця для наметів,

- бані, сауни,

- приміщення для обслуговування персоналу.

    Допустимі (неосновні та супутні) види використання:

- бібліотеки, клуби,

- комплекси атракціонів,

- дитячі центри розваг,

- спортивні майданчики,

- підприємства торгівлі,

- підприємства громадського харчування,

- відділення зв’язку,

- екскурсійні бюро, агенції,

- пункти прокату,

- малі архітектурні форми,

- магазини,

- автомобільні стоянки,

- зелені насадження обмеженого користування,

- фонтани,

- квітники, газони,

- громадські вбиральні.

   Умовно допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):

1.  споруди інженерної інфраструктури, що сприяють роботі закладів,

2.  підприємства побутового обслуговування.

   Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН 360 - 92**.

 

Р- 5 -  зона рекреаційно – розважальна

   Зона створюється для організації відпочинку населення. До зони входять території, що використовуються населенням для відпочинку, намивні території, набережна, інженерні споруди, що мають забезпечувати захист берегової території від руйнації.

Переважні види використання:

1.    зелені насадження  загального користування,

2.    окремі адміністративно-господарські будівлі,

3.    спортивні центри з плавальними басейнами,

4.    пляжі,

5.    аквапарки,

6.    спортивні майданчики,

7.    підприємства громадського харчування,

8.    центри відпочинку,

9.    атракціони,

10.фонтани, малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення,

11.пункти прокату,

12.магазини.

Допустимі (неосновні та супутні) види використання:

1.    тимчасові павільйони та кіоски для роздрібної торгівлі,

2.    споруди інженерної інфраструктури,

3.    автостоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів,

4.    інформаційна реклама,

5.    громадські туалети.

Умовно допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):

1.    станції човнів,

2.    яхт-клуби,

3.    пірси, причали,

4.    берегозахисні споруди.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН 360 - 92**.

 

ЖИТЛОВІ ТЕРИТОРІЇ

Ж – 1  зона садибних  та блокованих житлових будинків

Зона формується на території сельбищної зони в районах, передбачених містобудівною документацією під такий вид забудови. Зону призначено для постійного проживання населення в окремих житлових будинках з розміщенням кожного будинку на окремій земельній ділянці,  блокованих (спарених) житлових будинках.  

          Переважні види використання:

окремі житлові будинки садибного типу, з підключенням до мереж централізованого водопостачання, водовідведення або локальних очисних споруд,

блоковані житлові будинки, з підключенням до мереж централізованого водопостачання, водовідведення або локальних очисних споруд,

спарені житлові будинки, з підключенням до мереж централізованого водопостачання, водовідведення    або локальних очисних споруд,

магазини,  за виключенням спеціалізованих магазинів будівельних матеріалів, магазинів з наявністю в них вибухонебезпечних речовин та матеріалів.

            Допустимі (неосновні та супутні) види використання:

1.    надомні види діяльності відповідно до санітарних та протипожежних норм,

2.    сади, городи,

3.    бані, сауни за умов каналізування стоків,

4.    теплиці, оранжереї, парники та інші споруди, що пов'язані з вирощуванням квітів, фруктів та овочів,

5.    вбудовані або окремо розміщені гаражі та відкриті стоянки, але не більш ніж 2 транспортні одиниці на одну земельну ділянку.

Умовно допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):

1.    заклади дитячого дошкільного виховання,

2.    загальноосвітні школи,

3.    культові споруди,

4.    заклади громадського харчування,

5.    кабінети лікарів, що займаються практикою,

6.    центри народної  медицини, аптеки,

7.    приміщення для занять спортом,

8.    поштові відділення, телефон, телеграф.

          Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН 360 - 92**.

Параметри забудови:

1.    Розмір земельної ділянки: (для блокованих житлових будинків та житлових будинків садибного типу не менше 0,03 га з урахуванням площі забудови);

2.    Мінімальна відстань від межі земельної ділянки до будівель: від межі суміжної  ділянки до основної будівлі   не менше 4м (для нових районів з допустимим блокуванням сусідніх житлових будинків);  від найбільш виступаючої конструкції стіни гаража, господарських та  інших будівель –не менше  1м.

3.    Коефіцієнт використання території для житлових будинків садибного типу не більше 0,7.

4.    Висота будівель:

4.1 Для основних будівель кількість поверхів - до 2-х з можливим використанням (додатково) мансардного поверху. Висота від поверхні грунту: не більше 9,6м до рівня плоского даху;   та не більше 13,6 м до гребня  у випадку коли дах має схили.

4.2Для всіх допоміжних будівель висота від поверхні грунту не більше 4,0 м;  та не білше 7,0м до гребня у випадку коли дах має схили.

5.    Забороняється розміщувати допоміжні споруди (за винятком гаражів) з боку вулиці.

6.    Обмеження, що пов’язані  з розміщенням вікон: відстань від вікон житлових будинків до господарських будівель для утримання худоби, птиці, що розміщені на сусідніх ділянках, повинна бути  не менше 12,0м при умові забезпечення достатньої інсоляції.

7.    Вимоги до огорожі земельних ділянок:

7.1 висота (до 1,5 м) має бути однаковою щонайменше в одному кварталі з обох боків вулиці центральної частини міста;

7.2 огорожа між суміжними ділянками повинна забезпечувати провітрювання та інсоляцію.

 

Ж-2 Зона багатоквартирних житлових  будинків до 3-х поверхів.

   Зона формується на території сельбищної зони в районах, передбачених містобудівною документацією під такий вид забудови. Зону призначено для постійного проживання населення в  багатоквартирних 2-3 поверхових житлових будинках .

 

    Переважні види використання:

1.  окремі житлові будинки садибного типу, що існували на території зони на момент розроблення Правил,

2.  блоковані житлові будинки, що існували на території зони на момент розроблення Правил

3.  багатоквартирні житлові будинки до 3-х поверхів,

4.  бібліотеки,

5.  магазини,

6.  дитячі дошкільні установи,

7.  загальноосвітні школи,

8.  підприємства громадського харчування,

9.  центри народної та традиційної медицини, аптеки,

10.перукарні.

   Допустимі (неосновні та супутні) види використання:

1.  надомні види діяльності відповідно до санітарних та протипожежних норм,

2.  сади, городи,

3.  бані, сауни за умов каналізування стоків,

4.  теплиці, оранжереї, парники та інші споруди, що пов'язані з вирощуванням квітів, фруктів та овочів,

5.  для житлових будинків садибного типу - вбудовані або окремо розміщені гаражі та відкриті стоянки,

6.  для блокованих житлових - вбудовані, підземні, напівпідземні гаражі та відкриті стоянки,

7.  для багатоквартирних житлових будинків - вбудовані, підземні, напівпідземні гаражі та відкриті стоянки,

8.  відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту з розрахунку відповідно ДБН 360-92**.

   Умовно допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або узгодження):

1.  культові споруди,

2.  поштові відділення, телефон, телеграф,

3.  приміщення для занять спортом,

4.  клубні приміщення багатоцільового та спеціалізованого призначення,

5.  приймальні пункти пральні та хімчистки,

6.  тимчасові споруди для роздрібної торгівлі,

7.  відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту з розрахунку відповідно ДБН 360-92**.

 

Ж – 3  зона багатоквартирних житлових будинків (5 – 9 поверхів)

 

   Зона формується на території сельбищної зони в районах, передбачених містобудівною документацією під такий вид забудови. Зону призначено для постійного проживання населення в  багатоквартирних 4-9 поверхових житлових будинках.

Переважні види використання:

- багатоквартирні житлові будинки, що існували на території зони на момент розроблення Правил,

- 1-3 поверхові індивідуальні житлові будинки, що існували на території зони на момент розроблення Правил,

- багатоквартирні 4- 9 поверхові житлові будинки,

- гуртожитки,

- бібліотеки,

- клубні приміщення багатоцільового та спеціалізованого призначення,

- приміщення для занять спортом,

- дитячі дошкільні установи,

- загальноосвітні школи,

- поліклініки, центри народної медицини, аптеки,

- кабінети лікарів, що займаються практикою,

- виставочні зали, музеї,

- поштові відділення, телефон, телеграф,

- магазини,

- підприємства громадського харчування,

- перукарні,

- приймальні пункти пральні та хімчистки,

- банківські відділення.

   Допустимі (неосновні та супутні) види використання:

- вбудовані, підземні, напівпідземні гаражі та відкриті стоянки,

- відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту з розрахунку відповідно ДБН 360-92**.

   Умовно допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):

1.  окремі житлові будинки висотою 10 поверхів, якщо це обумовлено містобудівною документацією,

2.  спортивні зали, басейни,

3.  лікарні, госпіталі, станції „Швидкої допомоги,

4.  учбові заклади IV-III, I-II рівнів акредитації,

5.  адміністративні споруди, офіси,

6.  культові споруди,

7.  готелі,

8.  тимчасові споруди для роздрібної торгівлі.

   Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН 360 - 92**.

Параметри забудови:

1.  для будинків, що виходять на магістральні вулиці, площа житлових приміщень  першого поверху має складати не більше 10% площі поверху.

ЖР -  зона садівничих товариств та дачної забудови

   Зона створюється на основі ділянок садівничих товариств, що розташовані в межах міста, згідно містобудівної документації.

 

          Переважні види використання:

1.    окремі 1-2 поверхові житлові будинки, садові будиночки, що можуть використовуватися для проживання та сімейного відпочинку (щільність забудови більше 45 чол./га),

2.    окремі або блоковані 1-2 поверхові житлові будинки, що об’єднуються в групи, із спільною прибудинковою територією, які можуть використовуватися для проживання та сімейного відпочинку,

3.    споруди для вирощування квітів, овочів, фруктів,

4.    сади, городи,

5.    зелені насадження вздовж вулиць, проїздів,

6.    озеленені пішохідні проходи.

Допустимі (неосновні та супутні) види використання:

 надомні види діяльності відповідно до санітарних та протипожежних норм, за умови непорушення принципів добросусідства,

- теплиці, оранжереї, парники та інші споруди, що пов’язані з вирощуванням квітів, фруктів та овочів,

- окремо розміщені гаражі та відкриті стоянки,

- резервуари для зберігання води,

- господарські будівлі для зберігання садового реманенту,

- окремо розташовані об'єкти повсякденного обслуговування: магазини, перукарні, кафе,

- відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту з розрахунку відповідно ДБН 360-92**, але не більш ніж 2 транспортні одиниці на 1 земельну ділянку.

Умовно допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):

- культові споруди,

- поштові відділення, телефон, телеграф,

- тимчасові споруди для роздрібної торгівлі,

- об’єкти інженерної інфраструктури міського значення.

 

ВИРОБНИЧІ ТЕРИТОРІЇ

   Виробничі зони встановлюються в залежності від видів використання, обмежень на використання територій (в тому числі санітарно-захисних зон) та характеру забудови кожної конкретної зони.

 

П – 1  зона виробничих підприємств IV-V класів шкідливості (санітарно – захисна зона 50-100 м)

   До зони входять території, на яких за містобудівною документацією розміщуються комунально-складські, виробничі, транспортні підприємства та пов’язані з цією функцією об’єкти. Зона формується підприємствами IV-V класу шкідливості в районах, передбачених містобудівною документацією під такий вид забудови.

          Переважні види використання:

1.підприємства комунального господарства, склади, бази,

2.підприємства IV класу шкідливості,

3.підприємства V класу шкідливості.

          Допустимі (неосновні та супутні) види використання:

1.  підприємства по обслуговуванню транспортних засобів,

2.  адміністративні об’єкти, що пов’язані з функціонуванням підприємств,

3.  транспортні комунікації, що пов’язані з функціонуванням даної зони,

4.  споруди інженерної інфраструктури, що пов’язані з функціонуванням даної зони,

5.  зелені насадження спеціального призначення.

Умовно допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):

1.  споруди для постійного та тимчасового зберігання транспортних засобів,

2.  об'єкти культурно-побутового призначення та торгівлі.

   Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН 360 - 92**, СН 173-96.

 

П – 2  зона виробничих підприємств ІІІ класу шкідливості (санітарно – захисна зона 300 м)

Зона формується підприємствами ІІІ класу шкідливості в районах, передбачених містобудівною документацією під такий вид забудови.

 

Переважні види використання:

- підприємства III класу шкідливості,

- підприємства IV ,V класу шкідливості,

- споруди для постійного та тимчасового зберігання транспортних засобів,

- підприємства по обслуговуванню транспортних засобів,

- інженерні споруди.

   Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН 360 - 92**, СН 173-96.

П – 3  зона виробничих підприємств ІІ класу шкідливості (санітарно – захисна зона 500 м)

 

Зона формується підприємствами ІІ класу шкідливості в районах, передбачених містобудівною документацією під такий вид забудови.

 

Переважні види використання:

- підприємства II класу шкідливості,

- підприємства III - V класу шкідливості,

- споруди для постійного та тимчасового зберігання транспортних засобів,

- підприємства по обслуговуванню транспортних засобів,

- інженерні споруди.

   Розміщення нових та реконструкція існуючих виробничих підприємств виконується на основі попередніх проектних розробок, досліджень та проектів обґрунтування інвестицій, що отримали позитивні висновки експертизи.

   Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН 360 - 92**, СН 173-96.

 

ТЕРИТОРІЇ НЕВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

ВГ   -   виробничо - громадська зона

 

   Утворюється з метою поступової переорієнтації промислових підприємств на комерційні види використання. До неї входить центральна та західна частини міста, де розташовані підприємства промисловості.

 

Переважні види використання:

1.  спортивні та фізкультурно-оздоровчі заклади,

2.  парки, сквери, бульвари,

3.  заклади культури та мистецтва,

4.  культові споруди,

5.  підприємства громадського харчування,

6.  підприємства побутового обслуговування,

7.  ринки,

8.  магазини,

9.  адміністративні споруди, офіси, організації управління,

10.          фінансові установи,

11.          пошта, телефон, телеграф,

12.          готелі.

Допустимі (неосновні та супутні) види використання:

споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів.

Умовно допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):

- окремі житлові комплекси,

- великі підприємства обслуговування населення, що потребують великих автостоянок,

- гаражі та стоянки для постійного зберігання транспортних засобів,

- підприємства з обслуговування транспортних засобів,

- громадські вбиральні.

 

НВ -  зона установ  освіти, соціального забезпечення та охорони здоров’я

 

Зону формують території, на яких за містобудівною документацією розміщуються об’єкти, що відносяться до установ освіти, соціального забезпечення та охорони здоров’я.       

Переважні види використання:

1.    окремі житлові будинки, що існували на момент введення Правил,

2.    консультативні поліклініки,

3.    центри народної медицини,

4.    аптеки,

5.    реабілітаційні центри,

6.    адміністративні споруди,

7.    станції невідкладної швидкої допомоги,

8.    станції переливання крові,

9.    учбово-оздоровчі центри початкового навчання,

10.стаціонари для дорослих,

11.будинки-інтернати для людей похилого віку та ветеранів війни,

12.сквери, озеленені простори,

13.спортзали, басейни, фізкультурно-оздоровчі комплекси,

14.спортивні майданчики, тенісні корти,

15.конференц -зали,

16.підприємства громадського харчування.

Дозволені (неосновні та супутні) види використання:

1.    гуртожитки та будинки сімейного типу для проживання викладацького складу,

2.    аптеки, реабілітаційні центри,

3.    кабінети лікарів, що займаються практикою,

4.    магазини,

5.    перукарні,

6.    поштові відділення,

7.    споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів для цих установ.

Умовно дозволені види використання (потребують спеціального дозволу або узгодження):

1.    споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони,

   Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН 360 - 92**.

 

ТЕРИТОРІЇ ІНЖЕНЕРНОЇ ТА ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

   Типи зон інженерної і транспортної інфраструктури (автомобільного, залізничного зв'язку та інженерного облаштування) встановлюються в залежності від виду та параметрів споруд та комунікацій, що розміщуються, а також обмежень на використання відповідних територій з урахуванням вимог щодо попередження їх негативного впливу на довкілля.

 

АТ –   зона зовнішнього автомобільного транспорту

 

   Зона формується автовокзалом та автостанцією, іншими об’єктами зовнішнього автомобільного транспорту, об’єктами, пов’язаними з експлуатацією, утриманням, будівництвом, реконструкцією, ремонтом, розвитком споруд, будівель, об’єктів  автомобільного  транспорту.

Переважні види використання:

- автовокзал,  автостанція;

- об’єкти, пов’язані з експлуатацією, утриманням, будівництвом, реконструкцією, ремонтом, розвитком наземних та підземних споруд, будівель, об’єктів  автомобільного  транспорту.

Допустимі (неосновні та супутні) види використання:

- споруди для  стаціонарного та тимчасового зберігання транспортних засобів,

- підприємства по обслуговуванню пасажирів, водіїв та обслуговуючого персоналу,

інженерні споруди.

   Умовно допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):

Дозволені  види використання, які порушують вимоги до забудови земельних ділянок, що надані підприємствам автомобільного транспорту, а також  ділянок, призначених  для зелених насаджень.

 

М  - зона магістральних вулиць

 

   До зони  входять території, які за містобудівною документацією  знаходяться в межах червоних ліній магістральних та основних житлових вулиць.

Переважні види використання:

1.    зупинки громадського транспорту,

2.    тимчасові торгівельні павільйони торгівельною площею до 30,0м2,

3.    наземні пішохідні переходи,

4.    інженерне устаткування та устрої, що забезпечують безпеку руху (турнікети, освітлення, світлофори, дорожні знаки, розмітка проїзної частини, транспортні перетини в одному рівні).

Допустимі (неосновні та супутні) види використання:

- інформаційна реклама,

- малі архітектурні форми для здійснення підприємницької діяльності.

   Умовно допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):

1.    відкриті майданчики для стаціонарного та тимчасового зберігання транспортних засобів, але не більше на 5 автомашин,

2. об’єкти культурно-побутового призначення та торгівлі.

   Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН 360 - 92**.

 

З  - зона залізниці

 

   До зони входять підприємства, заклади та організації залізничного транспорту, які розміщуються на відповідних земельних ділянках, що надані підприємствам для виконання завдань, пов’язаних з експлуатацією, утриманням, будівництвом, реконструкцією, ремонтом, розвитком наземних та підземних споруд, будівель, трубопроводів, об’єктів залізничного транспорту.

   Допустимі (неосновні та супутні) види використання:

- споруди для  стаціонарного та тимчасового зберігання транспортних засобів,

- підприємства з обслуговування транспортних засобів,

- інженерні споруди.

   Умовно допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):

1.    об’єкти культурно-побутового призначення та торгівлі, але не більше 20кв.м. торгової площі.

Дозволені види використання, які не порушують вимоги до забудови земельних ділянок, що надані підприємствам залізничного транспорту, а також  ділянок, призначених  для захисних зелених насаджень, смуг та інженерних споруд.

 

ЗОНИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

 

СПК -  спеціальна зона комунального призначення

 

   До зони  входять території, на яких за містобудівною документацією  розміщуються кладовища та пов’язані з цією функцією об’єкти.

 

Переважні види використання:

1.  діючі кладовища,

2.    закриті кладовища.

Допустимі (неосновні та супутні) види використання:

1. культові споруди,

2. об’єкти, що пов’язані з експлуатацією кладовищ,

3.    допоміжні виробництва та адміністративні об’єкти, що пов’язані з функціонуванням кладовищ,

4.    зелені насадження спеціального призначення.

Умовно допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):

- споруди інженерної інфраструктури, що пов’язані з функціонуванням даної зони,

- автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів.

          Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН 360 - 92**.

 

СПГ-   зона розміщення підприємств сільського господарства

 

   До зони входять сільськогосподарські підприємства, землі сільськогосподарського призначення, надані для потреб сільського господарства, інші землі, що призначені для згаданих цілей відповідно до містобудівної документації.

Переважні види використання:

1. сільськогосподарські підприємства,

2. сільськогосподарські угіддя (рілля, сади, виноградники, городи, сіножаті, пасовища тощо),

3. лісосмуги,

4. багаторічні насадження,

1.  водойми, болота.

Допустимі (неосновні та супутні) види використання:

1.  інженерні комунікації,

2.  транспортні комунікації,

3.  земельні ділянки, надані громадянам для ведення господарства, в тому числі фермерські,

4.  земельні ділянки, надані громадянам для ведення особистого підсобного господарства,

5.  земельні ділянки, надані культовим закладам для ведення сільського господарства,

6.  земельні ділянки, надані іншим несільськогосподарським організаціям для ведення сільського господарства.

   Умовно допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):

- переробні підприємства,

- ринки та базари,

- магазини.

   Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН 360 - 92**.

 СПВзона об’єктів військового призначення та інші режимні території

В зоні розміщуються об'єкти військового призначення згідно спеціального переліку та дозволу.